Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Việt
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Việt
Chuyên khoa: Tim mạch
Khinh nghiệm: Giáo sư, Tiến sĩ
Tháng hẹn khám *
Chọn ngày khám
Chọn giờ khám

Chuyên gia khác

Bác sĩ Ck II. Từ Thị Ngọc Tân
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: Bác sĩ CKII
Phó giáo sư, Tiến sĩ Trương Thanh Hương
Chuyên khoa: Tim mạch
Kinh nghiệm: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Bác sĩ ck II VŨ THẮNG
Chuyên khoa: Sản Khoa - Nam Khoa
Kinh nghiệm: Bác sĩ ck II