Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
 BSCK I Nguyễn Cao Khanh
BSCK I Nguyễn Cao Khanh
Chuyên khoa: Tim mạch
Khinh nghiệm: Bác Sĩ Chuyên Khoa I
Tháng hẹn khám *
Chọn ngày khám
Chọn giờ khám

Chuyên gia khác

Bác sĩ CK II . Phạm Thị Khuê
Chuyên khoa: Ngoại khoa
Kinh nghiệm: Bác sĩ CKII
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đào văn Long
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: Giáo sư-Tiến sĩ-Bác sĩ
ĐẶNG TRUNG KIÊN
Chuyên khoa: Ngoại khoa
Kinh nghiệm: Ths. Bs.