Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
BSCK I Hứa Thị Ngọc Hà
BSCK I Hứa Thị Ngọc Hà
Chuyên khoa: Tim mạch
Khinh nghiệm: Bác Sĩ Chuyên Khoa I
Tháng hẹn khám *
Chọn ngày khám
Chọn giờ khám

Chuyên gia khác

BSCK II - Nội Nguyễn Trọng Quế
Chuyên khoa: Hô Hấp
Kinh nghiệm: Bác sĩ CKII - Nội
Bác sĩ Ck II. Từ Thị Ngọc Tân
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: Bác sĩ CKII
Bác sỹ Phạm Khắc Trung
Chuyên khoa: Xét nghiệm- CĐHA
Kinh nghiệm: Bác sĩ