Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
 Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng
Chuyên khoa: Tim mạch
Khinh nghiệm: Tiến sĩ
Tháng hẹn khám *
Chọn ngày khám
Chọn giờ khám

Chuyên gia khác

NINH VIỆT KHẢI
Chuyên khoa: Ngoại khoa
Kinh nghiệm: Ths. Bs
PGS.TS.BS. Thầy thuốc ưu tú Kiều Đình Hùng
Chuyên khoa: Thần kinh
Kinh nghiệm: Phó Giáo Sư - Tiến sĩ - Bác sĩ.Thầy thuốc ưu tú
Bác sĩ Trần Hùng Sơn
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Kinh nghiệm: Bác sĩ