Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
BÁC SĨ ĐẶNG ĐÌNH NGỌC
BÁC SĨ ĐẶNG ĐÌNH NGỌC
Chuyên khoa: Ung thư
Khinh nghiệm: Bác sĩ
Tháng hẹn khám *
Chọn ngày khám
Chọn giờ khám

Chuyên gia khác

BS. CK I Phạm Huy Hòa
Chuyên khoa: Xét nghiệm- CĐHA
Kinh nghiệm: Bác sĩ CK I
BSCK I Đinh Quang Thịnh
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: Bác sĩ CK I
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Cường Thịnh
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: Giáo sư-Tiến sĩ