Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
THẠC SĨ – BÁC SĨ MAI VĂN SÂM
THẠC SĨ – BÁC SĨ MAI VĂN SÂM
Chuyên khoa: Ung thư
Khinh nghiệm: Thạc sĩ-Bác sĩ
Tháng hẹn khám *
Chọn ngày khám
Chọn giờ khám

Chuyên gia khác

BSCK I Bùi Minh Hà
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: Bác sĩ CK I
Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Minh Lợi
Chuyên khoa: Tim mạch
Kinh nghiệm: Thạc sĩ, Bác sĩ
LÊ MẠNH SƠN
Chuyên khoa: Ngoại khoa
Kinh nghiệm: Ts. Bs.