Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
BSCK II Nguyễn Văn Bản
BSCK II Nguyễn Văn Bản
Chuyên khoa: Ung thư
Khinh nghiệm: Bác sĩ CKII
Tháng hẹn khám *
Chọn ngày khám
Chọn giờ khám

Chuyên gia khác

NGUYỄN QUANG HUỆ
Chuyên khoa: Ngoại khoa
Kinh nghiệm: Ths. Bs.
PHẠM HOÀNG ANH
Chuyên khoa: Thần kinh
Kinh nghiệm: Ths. BS.
BS. VŨ THỊ HƯƠNG
Chuyên khoa: Sản Khoa
Kinh nghiệm: Bác sĩ