Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy
Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy
Chuyên khoa: Ung thư
Khinh nghiệm: Bác sĩ
Tháng hẹn khám *
Chọn ngày khám
Chọn giờ khám

Chuyên gia khác

Bác sĩ Nguyễn Đông Hưng
Chuyên khoa: Sản Khoa - Nam Khoa
Kinh nghiệm: Thạc sĩ
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng
Chuyên khoa: Thần kinh
Kinh nghiệm: Phó giáo sư, tiến sĩ
NGUYỄN THANH VÂN
Chuyên khoa: Xét nghiệm- CĐHA
Kinh nghiệm: Ths.BS