Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
Bác sĩ CKII Phạm Đình Trùy
Bác sĩ CKII Phạm Đình Trùy
Chuyên khoa: Ung thư
Khinh nghiệm: Bác sĩ CKII
Tháng hẹn khám *
Chọn ngày khám
Chọn giờ khám

Chuyên gia khác

Bác sỹ – Chuyên Khoa II – Nhi: Nguyễn Hồng Thúy
Chuyên khoa: Nhi khoa
Kinh nghiệm: Bác Sĩ Chuyên Khoa II
BSCK I Bùi Minh Hà
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: Bác sĩ CK I
Giáo Sư . TS. Lê Đức Hinh
Chuyên khoa: Thần kinh
Kinh nghiệm: Giáo Sư . TS