Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
Bác sĩ chuyên khoa II. Phan Văn Hạnh
Bác sĩ chuyên khoa II. Phan Văn Hạnh
Chuyên khoa: Ung thư
Khinh nghiệm: Bác sĩ CKII
Tháng hẹn khám *
Chọn ngày khám
Chọn giờ khám

Chuyên gia khác

Giáo sư - Tiến sĩ - Bs. NGUYỄN THỊ DỤ
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ
Tiến sĩ, .BSCK II Đinh Đăng Hòe
Chuyên khoa: Tâm Thần
Kinh nghiệm: Tiến sĩ - BSCK II
Thạc sĩ - Bác sỹ Nghiêm Thị Hồng Hạnh
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Kinh nghiệm: Thạc sĩ-Bác sĩ