Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
PHẠM GIA ANH
PHẠM GIA ANH
Chuyên khoa: Ung thư
Khinh nghiệm: Ths. Bs.
Tháng hẹn khám *
Chọn ngày khám
Chọn giờ khám

Chuyên gia khác

ĐỖ MẠNH HÙNG
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: Ts.Bs.
TRẦN ĐÌNH VĂN
Chuyên khoa: Thần kinh
Kinh nghiệm: Ths. Bs.
Bác sĩ Ck II. Từ Thị Ngọc Tân
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: Bác sĩ CKII