Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
BSCK I Lê Sĩ Trung
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Kinh nghiệm: Bác sỹ chuyên khoa I
PGS.TS.BS Hoàng Phượng
Chuyên khoa: Hô Hấp
Kinh nghiệm: PGS.TS.BS
Lương Giang Đức
Chuyên khoa: Sản Khoa - Nam Khoa
Kinh nghiệm: Thạc Sỹ
Trần Quang Hòa
Chuyên khoa: Sản Khoa - Nam Khoa
Kinh nghiệm: Thạc Sỹ
LÊ SĨ TRUNG
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Kinh nghiệm: Bác Sĩ
Bác sĩ CKII Lê Đình Chí
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: Bác Sĩ Chuyên Khoa II
Thạc sĩ, Bác Sĩ Vũ Đình Phương
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: Thạc sĩ, Bác sĩ
Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Tuấn Anh
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: Tiến sĩ
PGS.TS NGUYỄN HOÀNG SƠN
Chuyên khoa: Nhi khoa
Kinh nghiệm: Phó giáo sư, Tiến sĩ