Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
Thạc sĩ. bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến
Chuyên khoa: Tim mạch
Kinh nghiệm: Thạc sĩ, Bác sĩ
Tiến sĩ. Bác sĩ. Nguyễn Quốc Thái
Chuyên khoa: Tim mạch
Kinh nghiệm: Tiến sĩ
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến
Chuyên khoa: Tim mạch
Kinh nghiệm: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc tước
Chuyên khoa: Tim mạch
Kinh nghiệm: Phó giáo sư, Tiến sĩ
GS PHẠM GIA KHẢI
Chuyên khoa: Tim mạch
Kinh nghiệm: Giáo sư, Tiến sĩ
THS.BS VŨ NGỌC TRUNG
Chuyên khoa: Tim mạch
Kinh nghiệm: THS. BS
TS.BS NGÔ CHÍ HIẾU
Chuyên khoa: Tim mạch
Kinh nghiệm: TS.BS
PGS.TS.BS NGUYỄN KHẮC HIỀN
Chuyên khoa: Tim mạch
Kinh nghiệm: PGS.TS.BS
PHÙNG DUY HỒNG SƠN
Chuyên khoa: Tim mạch
Kinh nghiệm: TS. BS.