Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
PGS.TS.BS Hoàng Phượng
Chuyên khoa: Hô Hấp
Kinh nghiệm: PGS.TS.BS
BSCK I Dương Minh Tuấn
Chuyên khoa: Hô Hấp
Kinh nghiệm: Bác sĩ CK I
Bác sĩ Phạm Thị Hiển
Chuyên khoa: Hô Hấp
Kinh nghiệm: Bác sĩ
Đại tá, Bác sĩ Hà Minh Phương
Chuyên khoa: Hô Hấp
Kinh nghiệm: Đại tá - Bác sĩ
BSCK II Phạm Chí Cường
Chuyên khoa: Hô Hấp
Kinh nghiệm: Bác sĩ CKII
BSCK I Nguyễn Đăng Xuyên
Chuyên khoa: Hô Hấp
Kinh nghiệm: Bác sĩ CK I
BSCK I Nội Phạm Thị Thu Hà
Chuyên khoa: Hô Hấp
Kinh nghiệm: Bác sĩ CK I
BSCK II - Nội Nguyễn Trọng Quế
Chuyên khoa: Hô Hấp
Kinh nghiệm: Bác sĩ CKII - Nội
Bác sĩ Nguyễn Thị Thành
Chuyên khoa: Hô Hấp
Kinh nghiệm: Bác sĩ