Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
LÊ TƯ HOÀNG
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: PGS.TS
PHẠM ĐỨC HUẤN
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: PGS.TS.
NGUYỄN THỊ LAN
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: Ths.Bs.
ĐỖ MẠNH HÙNG
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: Ts.Bs.
TRẦN ĐÌNH THƠ
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: PGS.TS
ĐỖ TUẤN ANH
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: Ts.Bs.
BÙI THANH PHÚC
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: Ths.Bs.
LÊ VIỆT KHÁNH
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: Ts. Bs.
NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Chuyên khoa: Tiêu Hóa
Kinh nghiệm: PGS.TS