Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
BÁC SỸ CHUYÊN KHOA II NGUYỄN MẠNH HẢI
Chuyên khoa: Tâm Thần
Kinh nghiệm: BÁC SỸ CHUYÊN KHOA II
Lê Tuấn Đại
Chuyên khoa: Tâm Thần
Kinh nghiệm: Bác sĩ chuyên khoa II
Tiến sĩ, .BSCK II Đinh Đăng Hòe
Chuyên khoa: Tâm Thần
Kinh nghiệm: Tiến sĩ - BSCK II