Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
BSCK I Lê Sĩ Trung
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Kinh nghiệm: Bác sỹ chuyên khoa I
LÊ SĨ TRUNG
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Kinh nghiệm: Bác Sĩ
PGS.TS. HOÀNG LONG
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Kinh nghiệm: PGS.TS
ĐỖ MAI LÂM
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Kinh nghiệm: TS.Bs.
NGUYỄN ĐỨC MINH
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Kinh nghiệm: Ths.Bs.
VŨ VĂN HÀ
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Kinh nghiệm: Ths.Bs.
ĐỖ NGỌC SƠN
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Kinh nghiệm: Ths.Bs.
ĐỖ TRƯỜNG THÀNH
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Kinh nghiệm: PGS.TS.
PGS. Lê Thị Thanh Nhạn
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Kinh nghiệm: Tiến sĩ