Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
TS.BSCK I – Thầy thuốc ưu tú Phạm Hồng Huệ
Chuyên khoa: Cơ xương khớp
Kinh nghiệm: Tiến sĩ
Bác sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đại
Chuyên khoa: Cơ xương khớp
Kinh nghiệm: Tiến sĩ
TS.BS MAI THỊ MINH TÂM
Chuyên khoa: Cơ xương khớp
Kinh nghiệm: TS.BS
NGUYỄN TRỌNG TÀI
Chuyên khoa: Cơ xương khớp
Kinh nghiệm: Ths. Bs.
VŨ VĂN CƯỜNG
Chuyên khoa: Cơ xương khớp
Kinh nghiệm: Ths. Bs.
VÕ VĂN THANH
Chuyên khoa: Cơ xương khớp
Kinh nghiệm: Ths. Bs.
TRẦN TRUNG KIÊN
Chuyên khoa: Cơ xương khớp
Kinh nghiệm: Ths. Bs.
BÙI HẢI NAM
Chuyên khoa: Cơ xương khớp
Kinh nghiệm: Ths. Bs.
TRẦN QUỐC KHÁNH
Chuyên khoa: Cơ xương khớp
Kinh nghiệm: Ths. Bs.