Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
Bác sĩ CKII Lê Đình Chí
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: Bác Sĩ Chuyên Khoa II
Thạc sĩ, Bác Sĩ Vũ Đình Phương
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: Thạc sĩ, Bác sĩ
Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Tuấn Anh
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: Tiến sĩ
BS. TẠ THỊ THANH HIỀN
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: Thạc Sĩ
BS PHẠM HỒNG THÁI
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: Thạc Sĩ
ThS.BSCK II. Tô Thị An Châu
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: ThS.BSCK II
ThS.BSCK I. Lưu Sinh Cơ
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: ThS.BSCK I
BSCK II. Phạm Thị Mai
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: BSCK II
BSCK I. Lê Liên Tâm
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Kinh nghiệm: BSCK I