Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
HÀ NGUYỄN KÍNH LONG
Chuyên khoa: Nội tiết Đái tháo đường
Kinh nghiệm: TS. Bs.
Bác sĩ Hà Thị Minh Tâm
Chuyên khoa: Nội tiết Đái tháo đường
Kinh nghiệm: Bác sĩ
Tiến sỹ- Bác sỹ cao cấp NGUYỄN VĂN TIẾN
Chuyên khoa: Nội tiết Đái tháo đường
Kinh nghiệm: Tiến sĩ - Bác sĩ
Giáo sư - Tiến sỹ - Bác sỹ THÁI HỒNG QUANG
Chuyên khoa: Nội tiết Đái tháo đường
Kinh nghiệm: Giáo sư-Tiến sĩ-Bác sĩ
Bác Sĩ Hà Minh Ngọc
Chuyên khoa: Nội tiết Đái tháo đường
Kinh nghiệm: Bác sĩ
Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Quang Toàn
Chuyên khoa: Nội tiết Đái tháo đường
Kinh nghiệm: Tiến sĩ - Bác sĩ
BSCK II Phạm Văn Choang
Chuyên khoa: Nội tiết Đái tháo đường
Kinh nghiệm: Bác sĩ CKII