Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
PGS.TS ĐÀO THỊ DUNG
Chuyên khoa: Răng hàm mặt
Kinh nghiệm: PGS.TS
PGS.TS. NGUYỄN QUỐC TRUNG
Chuyên khoa: Răng hàm mặt
Kinh nghiệm: PGS.TS
BS. VŨ MINH TƠ
Chuyên khoa: Răng hàm mặt
Kinh nghiệm: Bác sĩ
BS. NGUYỄN THỊ QUẾ
Chuyên khoa: Răng hàm mặt
Kinh nghiệm: Bác sĩ
BSCK II Mạc Cẩm Thúy
Chuyên khoa: Răng hàm mặt
Kinh nghiệm: BSCK I
TS.BS. TRẦN VĂN TRƯỜNG
Chuyên khoa: Răng hàm mặt
Kinh nghiệm: Tiến Sĩ. Bác sĩ
BSCKI. PHẠM ĐỨC HÙNG
Chuyên khoa: Răng hàm mặt
Kinh nghiệm: BSCK I