Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
NGUYỄN HOÀNG HẢI
Chuyên khoa: Tai mũi họng
Kinh nghiệm: Ths.Bs.
PGS.TS NGUYỄN THỊ HOÀI AN
Chuyên khoa: Tai mũi họng
Kinh nghiệm: PGS. TS
PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC DINH
Chuyên khoa: Tai mũi họng
Kinh nghiệm: PGS. TS
BSCKII. ĐỚI XUÂN AN
Chuyên khoa: Tai mũi họng
Kinh nghiệm: BSCK II
BSCK II Phùng Văn Tẩn
Chuyên khoa: Tai mũi họng
Kinh nghiệm: BSCK II
THS.BS. TRẦN HỮU THẮNG
Chuyên khoa: Tai mũi họng
Kinh nghiệm: Thạc sĩ
BSCKI. NGÔ VĂN QUANG
Chuyên khoa: Tai mũi họng
Kinh nghiệm: Bác sĩ
BS TRẦN HÙNG SƠN
Chuyên khoa: Tai mũi họng
Kinh nghiệm: Bác sĩ
BS ĐỖ THỊ THANH THỦY
Chuyên khoa: Tai mũi họng
Kinh nghiệm: Bác sĩ