Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
THS.BS Bạch Sỹ Minh
Chuyên khoa: Da liễu - Thẩm mỹ
Kinh nghiệm: THS.BS
LÊ VĂN NAM
Chuyên khoa: Da liễu - Thẩm mỹ
Kinh nghiệm: Ths. BS.
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Chuyên khoa: Da liễu - Thẩm mỹ
Kinh nghiệm: Ths. Bs.
BÙI MAI ANH
Chuyên khoa: Da liễu - Thẩm mỹ
Kinh nghiệm: Ths. Bs.
ĐÀO VĂN GIANG
Chuyên khoa: Da liễu - Thẩm mỹ
Kinh nghiệm: TS. Bs.
VŨ TRUNG TRỰC
Chuyên khoa: Da liễu - Thẩm mỹ
Kinh nghiệm: Ths. Bs.
ĐỖ THỊ NGỌC LINH
Chuyên khoa: Da liễu - Thẩm mỹ
Kinh nghiệm: Ths. Bs.
NGUYỄN HỒNG HÀ
Chuyên khoa: Da liễu - Thẩm mỹ
Kinh nghiệm: PGS.TS
Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Hà
Chuyên khoa: Da liễu - Thẩm mỹ
Kinh nghiệm: Thạc sĩ, Bác sĩ