Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
PHẠM GIA ANH
Chuyên khoa: Ung thư
Kinh nghiệm: Ths. Bs.
Bác sĩ chuyên khoa II. Phan Văn Hạnh
Chuyên khoa: Ung thư
Kinh nghiệm: Bác sĩ CKII
Bác sĩ CKII Phạm Đình Trùy
Chuyên khoa: Ung thư
Kinh nghiệm: Bác sĩ CKII
Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy
Chuyên khoa: Ung thư
Kinh nghiệm: Bác sĩ
BSCK II Nguyễn Văn Bản
Chuyên khoa: Ung thư
Kinh nghiệm: Bác sĩ CKII
PGS.TS Nguyễn Trung Chính
Chuyên khoa: Ung thư
Kinh nghiệm: Phó Giáo Sư - Tiến sĩ
THẠC SĨ – BÁC SĨ MAI VĂN SÂM
Chuyên khoa: Ung thư
Kinh nghiệm: Thạc sĩ-Bác sĩ
BÁC SĨ ĐẶNG ĐÌNH NGỌC
Chuyên khoa: Ung thư
Kinh nghiệm: Bác sĩ
TIẾN SĨ – BÁC SĨ VŨ HẢI
Chuyên khoa: Ung thư
Kinh nghiệm: Tiến sĩ - Bác sĩ