Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
TRẦN ĐỨC PHẤN
Chuyên khoa: Vô sinh-Hiếm muộn
Kinh nghiệm: Tiến sĩ. Bác sĩ
TS-BS Lê Vương Văn Vệ
Chuyên khoa: Vô sinh-Hiếm muộn
Kinh nghiệm: Tiến sĩ
GS. TS NGUYỄN ĐỨC VY
Chuyên khoa: Vô sinh-Hiếm muộn
Kinh nghiệm: PGS. TS
TS. BS LÊ MINH CHÂU
Chuyên khoa: Vô sinh-Hiếm muộn
Kinh nghiệm: Tiến Sĩ. Bác sĩ
TS. NGUYỄN QUẢNG BẮC
Chuyên khoa: Vô sinh-Hiếm muộn
Kinh nghiệm: Tiến Sĩ. Bác sĩ
BS. TRẦN THANH HƯƠNG
Chuyên khoa: Vô sinh-Hiếm muộn
Kinh nghiệm: Bác sĩ
BSCK II. NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN
Chuyên khoa: Vô sinh-Hiếm muộn
Kinh nghiệm: Bác sĩ
BS. LÊ THỊ NGUYỆT HẰNG
Chuyên khoa: Vô sinh-Hiếm muộn
Kinh nghiệm: Bác sĩ
BS. TRỊNH VĂN DU
Chuyên khoa: Vô sinh-Hiếm muộn
Kinh nghiệm: Bác sĩ