Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com
PGS. TS. VŨ BÁ QUYẾT
Chuyên khoa: Sản Khoa
Kinh nghiệm: PGS. TS
BSCKII. TRẦN THỊ HƯỜNG
Chuyên khoa: Sản Khoa
Kinh nghiệm: BSCKII
TS. BS. VŨ VĂN DU
Chuyên khoa: Sản Khoa
Kinh nghiệm: Tiến Sĩ. Bác sĩ
BSCKI. TRẦN THỊ KIM DIỆP
Chuyên khoa: Sản Khoa
Kinh nghiệm: BSCKI
BSCKII. NGUYỄN THỊ HÒA
Chuyên khoa: Sản Khoa
Kinh nghiệm: BSCKII
BSCKII. LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG
Chuyên khoa: Sản Khoa
Kinh nghiệm: BSCKII
BSCKII. LÊ THỊ CHU
Chuyên khoa: Sản Khoa
Kinh nghiệm: Bác sĩ
BS. ĐINH THỊ KIM LUYẾN
Chuyên khoa: Sản Khoa
Kinh nghiệm: Bác sĩ
BSCKII.THS. PHẠM XUÂN TỨ
Chuyên khoa: Sản Khoa
Kinh nghiệm: BSCKII.THS