Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com

Các bước thực hiện hẹn khám chuyên gia

Các bước thực hiện hẹn khám chuyên gia

  1. Chọn tỉnh thành phố mình đang sống, hoặc chọn thành phố lớn có bệnh viện tuyến trung ương gần nơi sống nhât
  2. Xác định bệnh của mình cần điều trị ở chuyên khoa nào? bấm vào chuyên khoa đó
  3. Trên danh sách các chuyên gia thuộc chuyên khoa, chúng ta xem hồ sơ, xem giới thiệu, địa chỉ khám và quyết định đặt hẹn
  4. Các bạn chọn bác sỹ khám, ngày khám, giờ khám (Các ô đã có người hẹn thì không hẹn được)
  5. Điền thông tin cần thiết vào ô cần khám
  6. Thực hiện việc thanh toán theo hướng dẫn