Liên hệ: 1900.2172 | 0969.905.215 | henkhamchuyengia.net@gmail.com

Các bước thực hiện hẹn khám chuyên gia

Các bước thực hiện hẹn khám chuyên gia

Các bước thực hiện hẹn khám chuyên gia
B1: Chọn tỉnh thành phố mình đang sống, hoặc chọn thành phố lớn có bệnh viện tuyến trung ương gần nơi sống nhât
B2: Xác định bệnh của mình cần điều trị ở chuyên khoa nào? bấm vào chuyên khoa đó
B3: Trên danh sách các chuyên gia thuộc chuyên khoa, chúng ta xem hồ sơ, xem giới thiệu, địa chỉ khám và quyết định đặt hẹn
B4: Các bạn chọn bác sỹ khám, ngày khám, giờ khám (Các ô đã có người hẹn thì không hẹn được)
B5: Điền thông tin cần thiết vào ô cần khám
B6: Thực hiện việc thanh toán theo hướng dẫn